Chuťové složení káv na vědeckém principu

Stalo se vám někdy při degustaci káv, že jste nebyli schopni určit nebo popsat jaké chuti nebo čemu popsatelnému a známému se blíží zkoušený vzorek? Kromě různých porovnávacích aromatických sad (le nuz de cafe apod.) se objevuje mnohem sofistikovanější  a vědečtější metoda založená na analýze pachových částic, kterou vyvinul tým Jacieka Koziela na zemědělské fakultě státní univerzity v Iowě.

 

Následující těžce vyřknutelná slova jako solid-phase microextraction (SPME) a multidimensional gas chromatography-mass spectrometry-olfactometry (mdGC-MS-O) znějí velice komplikovaně, ovšem ve skutečnosti tyto nástroje zjišťování pachových částic jsou nám schopny říci hodně o aromatických složkách nacházejících se v kávě. Dle těchto chemicko-technologických postupů existuje namátkou spojitost mezi slunéčkem sedmitečným a konkrétním defektem ve zkoumaném vzorku kávy. Tyto nástroje jsou používány k větší objektivitě při zkoumání a nacházení konkrétních chutí ve vzorcích a odstranění tak přílišné subjektivity při popisování jednotlivých chu'tových složek.

Techniky

Chromatograf plynu (GC - gas chromatography) je technika používaná k analýze plynných složek, která spolu s technikou hmotnostní spektrometrie (MS - mass spektrometr) dokáže určit aromatické komponenty podle počtu molekul v určitém charakterovém pásm.

Technika mdGC-MS-O  dovoluje rozeznat a individuálně analyzovat chemické složení vzorku.

SPME (solid phase microextraction) je technika k přeměně z pevného vzorku na plynný komponent k analýze pomocí  mdGC-MS-O bez porušení nebo změně koncentrace těkavých organických látek ve vzorku. SPME se používá zejména v terénu, protože příprava vzorků nevyžaduje zváštní trénink a výsledné extrakce mohou být uchovávány  a převáženy i několik dnů, zkrátka dokud není k dispozici chromatograf (GC)  a spektrometr (MS).

Kombinace těchto technik způsobuje velikou citlivost rozeznat až jednu biliontinu úrovně aromatické směsi. Spolu s těmito se tzv.olfactometrie (čichání) používá k porovnávání vzorků pomocí lidského čichu. Tyto techniky se zároveň mohou postarat o zpětnou vazbu degustátora ke zlepšování jeho schopnosti  identifikovat druh defektu ve vzorku.

Přehledný software pracuje i na dotykové obrazovce.