Chuťové složení káv na vědeckém principu

Chuťové složení káv na vědeckém principu

Stalo se vám někdy při degustaci káv, že jste nebyli schopni určit nebo popsat jaké chuti nebo čemu popsatelnému a známému se blíží zkoušený vzorek? Kromě různých porovnávacích aromatických sad (le nuz de cafe apod.) se objevuje mnohem sofistikovanější  a vědečtější metoda založená na analýze pachových částic, kterou vyvinul tým Jacieka Koziela na zemědělské fakultě státní univerzity v Iowě.

 

Následující těžce vyřknutelná slova jako solid-phase microextraction (SPME) a multidimensional gas chromatography-mass spectrometry-olfactometry (mdGC-MS-O) znějí velice komplikovaně, ovšem ve skutečnosti tyto nástroje zjišťování pachových částic jsou nám schopny říci hodně o aromatických složkách nacházejících se v kávě. Dle těchto chemicko-technologických postupů existuje namátkou spojitost mezi slunéčkem sedmitečným a konkrétním defektem ve zkoumaném vzorku kávy. Tyto nástroje jsou používány k větší objektivitě při zkoumání a nacházení konkrétních chutí ve vzorcích a odstranění tak přílišné subjektivity při popisování jednotlivých chu'tových složek.

Techniky

Chromatograf plynu (GC - gas chromatography) je technika používaná k analýze plynných složek, která spolu s technikou hmotnostní spektrometrie (MS - mass spektrometr) dokáže určit aromatické komponenty podle počtu molekul v určitém charakterovém pásm.

Technika mdGC-MS-O  dovoluje rozeznat a individuálně analyzovat chemické složení vzorku.

SPME (solid phase microextraction) je technika k přeměně z pevného vzorku na plynný komponent k analýze pomocí  mdGC-MS-O bez porušení nebo změně koncentrace těkavých organických látek ve vzorku. SPME se používá zejména v terénu, protože příprava vzorků nevyžaduje zváštní trénink a výsledné extrakce mohou být uchovávány  a převáženy i několik dnů, zkrátka dokud není k dispozici chromatograf (GC)  a spektrometr (MS).

Kombinace těchto technik způsobuje velikou citlivost rozeznat až jednu biliontinu úrovně aromatické směsi. Spolu s těmito se tzv.olfactometrie (čichání) používá k porovnávání vzorků pomocí lidského čichu. Tyto techniky se zároveň mohou postarat o zpětnou vazbu degustátora ke zlepšování jeho schopnosti  identifikovat druh defektu ve vzorku.

Přehledný software pracuje i na dotykové obrazovce.