Výběrová

Výběrová

Filtrovat

    Takto označená káva má své předepsané, ale námi také otestované parametry podle SCA, především musí projít tzv. gradem, což je způsob klasifikace zjišťování kvality kávy v daném vzorku podle početního výskytu vizuálních defektů. V druhé řade musí mít minimálně 80 bodů v degustaci. Podmínky k zařazení do tzv. standardní klasifikační metody: vlhkost zelené kávy musí být v rozsahu 10-12%, velikost zrn se nesmí odchýlit 5% od deklarované hodnoty, počet primárních a sekundárních defektů nesmí překročit určené množství viz zde.

    Počet produktů: 12