Commodity

Filter

    V této skupině jsou kávy, u kterých nelze dohledat úplný původ, jelikož pocházejí z velkých zpracovatelských závodů, ovšem neznamená to, že by nebyly chuťově čisté nebo že jsou dokonce defektní, naopak tyto kávy procházejí pečlivým výběrem z několika desítek vzorků.


    0 products

    0 products

    Sorry, there are no products in this collection.